Yapay Mesanede Hayat Kalitesi ve Seksüel Fonksiyonlar

Yapay Mesanede Hayat Kalitesi ve Seksüel Fonksiyonlar konusu ile ilgili olarak mesane kanseri, idrar torbası içerisindeki hücrelerin kanseröz büyümesi sonucu oluşur. Erkeklerdeki en sık 7. kanserdir. Sigara ve boyar madde maruziyeti en önemli nedenlerini oluşturur. Erkeklerde daha sık iken son dönemde kadınlarda sıklığı artmaktadır. Hastalar genellikle ağrısız idrar kanaması şikayeti ile doktora başvururlar. Bazı hastalarda sistit benzeri şikayete neden olabilir.

Yapay Mesanede Hayat Kalitesi ve Seksüel Fonksiyonlar

Tanı almış olan hastalarda hastalık mesane kasına geçmişse veya kasa geçmek için riski çok yüksekse sistektomi dediğimiz mesanenin tamamının alınması ameliyatı uygulanır. Bu ameliyatın en büyük handikaplarından biri alınan mesanenin yerine ne yapılacağıdır. Türkiye ve dünyada en sık vücut dışına torba takılarak idrarın bu torbaya birikmesi sağlanır. Bu işlem için yaklaşık 10-12 cm”lik bir barsak parçasının arkasına böbrek çıkış tüpü (üreter) bağlanarak diğer ucu cilde ağızlaştırılır. Daha az uygulanan yöntem ise barsaktan yapay mesane yapılarak eski mesanenin yerine takılması işlemidir. Bu yöntem için 45 cm”lik bars

ak alınarak özel işlemden geçirilir ve tüpten küreye çevrilir. Bu sayede alınmış olan mesanenin fonksiyonlarını taklit edebilir. Bu ameliyat öncesi ve sonrasında bir takım teknik işlemler gerektirir.

Klasik bilgi olarak uzun dönem hayat kalitesi karşılaştırmaları her iki yöntemde de benzerdir. Avusturya’dan yapılan çalışmada ise bu durum bir miktar faklı çıkmıştır. Yazarlar yerine takılan yapay mesanenin gerek yaşam kalitesinde gerekse de seksüel fonksiyonlarda dışarıya torba takılmasından daha iyi olduğunu bildirmişlerdir. Seksüel fonksiyonların korunmasında yapay mesane tekniği 3.5 kat daha başarılı bulunmuştur. Bu durum aslında çok şaşırtıcı değildir. Ameliyat esnasında üretra denilen idrar kanalının yapay mesaneye bağlanabilmesi için o bölge yapılarının daha iyi korunması gerekmektedir. Bu durum neticesinde daha iyi fonksiyonel ve kozmetik sonuçlar doğmaktadır. Ancak barsaktan yapay mesane takılmasının ameliyat sonrasında hastanın yapması gereken bazı ödevlerinin olduğu bilinmelidir (Gece ve gündüz saatli işeme, mesane yıkaması gibi).

Her iki yöntemin avantaj ve dezavantajlarının göz önünde bulundurulması ve de kişiye en uygun yöntemin hasta-doktor ikilisinin birlikte alabileceği bir karar ile seçilmesi önemlidir. Barsaktan yapay mesane ameliyatının seçilmesi birçok hasta için cazip gözükmektedir. Ancak yapay mesane tıbbi olarak her zaman mümkün olmayabilir. Bazı hasta özellikleri ve tümörünün bulunduğu konum barsaktan yapay mesanenin yapılmasına izin vermeyebilir. Bazı hastalarda da barsak damarlarının kısalığı bu yöntemin kullanılmasını engellemektedir. Bu nedenle siz ve doktorunuz yapay mesanede karar kılsanız bile cerrahinin farklı sonuçlanabileceği bilinmelidir.

Bazı hastalıkların mutlak engellenmesi mümkün değildir. Ancak teknolojik gelişmelerin deneyimli ellerde kullanılması ile ortaya çıkan bu hastalıklar başarılı bir şekilde tedavi edilebilir. Hayat enerjinizin hiç bitmemesi dileğiyle. Hastalıklar hakkında bilgi almak için tıklayınız.

Bizimle iletişim kurup daha ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.

Doç. Dr. Sayın Orhan Koca Beyefendi, çaresiz kaldığımız bir anda, oğlumun karşısına çıkması Allah’ın bir lütfu diyorum buna, tanıştığımız an oğlumla yakından ilgilenmesi, 8 saat süren zorlu ameliyat diliminde tüm ekip olarak yapılması gereken her şeyi en ince ayrıntısına kadar yapıp, oğlum için en iyisini yapmaları, ameliyat sonrası göstermiş oldukları titizlik ilgi alaka ile taburcu etmeleri, yapılan işlemleri tüm ayrıntılarıyla anlatan, hastasına saygı gösteren, samimi içten her an güler yüzle karşılayan, doktorumuz Orhan Bey’e minnettarım . Oğlum Ömer AYTUĞ adına çok teşekkür ederim.

AYTUĞ Ailesi