IPSS (Uluslararası Prostat Semptom Skoru)

  • Ben de BPH var mı? Eğer prostat sağlığınız hakkında şüpheleriniz var ise ve idrar yapmada güçlük çekiyor iseniz; IPSS (uluslararası prostat semptom skoru ), prostat durumunuzu kontrol etmenizi sağlayabilen basit ve hızlı bir testtir.

    Aşağıdaki tüm alanlarda hastanın bilgileri yer almalıdır. Eğer hasta olan babanız veya dedeniz ise seçeneklerden seçiniz.
  • Hiç5 defada BirYarıdan azYarı YarıyaYarıdan Çok (SIK)Hemen Her Zaman
  • Hiç5 defada BirYarıdan azYarı YarıyaYarıdan Çok (SIK)Hemen Her Zaman
  • Hiç5 defada BirYarıdan azYarı YarıyaYarıdan Çok (SIK)Hemen Her Zaman
  • Hiç5 defada BirYarıdan azYarı YarıyaYarıdan Çok (SIK)Hemen Her Zaman
  • Hiç5 defada BirYarıdan azYarı YarıyaYarıdan Çok (SIK)Hemen Her Zaman
  • Hiç5 defada BirYarıdan azYarı YarıyaYarıdan Çok (SIK)Hemen Her Zaman
  • HiçBir Defaİki DefaÜç DefaDört DefaBeşten Fazla

Benign Prostat hiperplazisi (iyi huylu prostat büyümesi)

BPH (iyi huylu prostat büyümesi), prostat bezinin büyümesi ile karakterize bir durumdur. Prostat büyümesinin semptomları; mesanenin tam boşalmadığını hissetme, sık idrar yapma, kesik kesik idrar yapma, zayıflamış idrar akımı, ani idrar yapma isteği, idrar yapma hissi olduğunda idrar kaçırma, idrardan sonra damla damla idrar gelmesi, gece idrara kalkma, idrar yapmak için bekleme ve ıkınma.

Eğer prostat sağlığınız hakkında şüpheleriniz var ise ve idrar yapmada güçlük çekiyor iseniz; IPSS (uluslararsı prostat semptom skoru ), prostat durumunuzu kontrol etmenizi sağlayabilen basit ve hızlı bir testtir.

IPSS testi (AUA) Amerikan Üroloji Birliği tarafından geliştirilmiş bir testtir ve tüm dünyadaki üroloji uzmanlarınca kullanılmaktadır.

Test toplam olarak

                               7

soru içermekte ve her soru 0’dan 5’e kadar puanlanmaktadır.Yapılan çalışmalarda bu testin özellikle orta ve ileri derecede tıkanıklıklarda sağlıklı sonuçlar verdiği saptanmıştır.